BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 NTND06 109 1,428,254,460
2 NTND04 109 1,428,254,460
3 NTND03 109 1,428,254,460
4 VCB 109 1,428,254,460
5 NTND02 109 1,428,254,460
6 Hoàng 109 1,428,254,460
7 NTND01 109 1,364,073,395
8 MsYªn 109 554,418,190
9 Höavß½ng 109 30,265,073
10 NTND05 108 408,820,394
Top Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 dknyk*** 3000000
2 Vinke*** 2050000
3 09433*** 1000000
4 sadly*** 500000
5 ncva0*** 500000
6 shin2*** 500000
7 nhokv*** 500000
8 bocha*** 200000
9 locdr*** 200000
10 longk*** 200000
Nhóm Thảo Luận TL - Cửu Kiếm