BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 Ki«u0anh 109 1,428,254,460
2 Bullybencac 109 1,428,254,460
3 TØHoa 109 1,428,254,460
4 ChiªnHÕm 109 1,428,254,460
5 OutFeed 109 1,428,254,460
6 KING 109 1,428,254,460
7 Ðoàn3 109 1,428,254,460
8 Ðoàn2 109 1,428,254,460
9 1xPQT 109 1,428,254,460
10 TaeYeon 109 1,428,254,460
Top Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 baolu*** 3700000
2 22112*** 3000000
3 trinh*** 3000000
4 tienl*** 2100000
5 22113*** 1500000
6 greme*** 1500000
7 sadly*** 1000000
8 22116*** 1000000
9 laxba*** 1000000
10 hieul*** 1000000
Nhóm Thảo Luận TL - Cửu Kiếm