BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 cavebuff 109 1,428,254,460
2 Tri¬nChiêu 109 1,428,254,460
3 GamesTar 109 1,428,254,460
4 GiángLong 109 1,428,254,460
5 ACB 109 1,428,254,460
6 TamаLong 109 1,428,254,460
7 NM9x 109 1,428,254,460
8 Buff 109 1,428,254,460
9 Max 109 1,428,254,460
10 Bin 109 1,428,254,460
Top Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 anhye*** 3000000
2 havan*** 1100000
3 win7v*** 1000000
4 cakha*** 1000000
5 win7v*** 1000000
6 viend*** 1000000
7 huong*** 750000
8 kunkk*** 500000
9 quykt*** 500000
10 amz00*** 500000
Nhóm Thảo Luận TL - Cửu Kiếm