BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 Hung 105 70
2 HYU 100 0
Top Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 test0*** 0
2 test0*** 0
3 test0*** 0
4 test0*** 0
5 test0*** 0
6 test0*** 0
7 test0*** 0
8 test0*** 0
9 test0*** 0
10 hung1*** 0
Nhóm Thảo Luận TL - Cửu Kiếm